Missie en Visie

Missie

De club wil door middel van de voetbalsport IEDER KIND uit Meerhout en omgeving een gezonde en kwalitatief hoogstaande vrijetijdsbesteding  aanbieden.  De basis hiervoor moet een stevige en goed op elkaar afgestemde organisatie zijn, waarbij naast een moderne voetbalopleiding ook het multiculturele en familiale karakter en het voetbalplezier van de kinderen niet uit het oog mag worden verloren .

Op  die  manier  willen  we  onze jongeren  opleiden  zodat  ze  binnen  afzienbare  tijd  deel kunnen  uitmaken  van  de  A-kern.  Het streefdoel  is een  lokaal  herenelftal  op  de  been brengen dat bestaat uit minstens 30% eigen opgeleide jeugd en dat probleemloos kan meespelen in de hogere provinciale reeksen. De jongeren die omwille van omstandigheden niet kunnen doorstromen naar de A-kern moeten we  binnen de mate van het mogelijke de kans kunnen aanbieden om zich op een andere manier binnen de club te engageren (recreatief volwassen voetbal, jeugdtrainer,  scheidsrechter, medewerker, …).

Visie

Voetbal is een van de meeste populaire sporten ter wereld. Alle kinderen trappen in hun jonge leven ooit wel eens tegen een bal. Er zijn natuurlijk ook kinderen of jongeren die kiezen om voetbal te gaan spelen in een voetbalclub zodat ze meer kunnen leren over deze teamsport.  Velen willen namelijk niet alleen voetballen op een pleintje of op de speelplaats maar willen zich in de voetbalsport ook verder ontwikkelen door in recreatief of competitief verband te spelen. K.B&D V.V. beidt deze mogelijkheid aan.

Iedereen is welkom!

Elke jongen  of meisje uit  Meerhout en omgeving  die een gezonde interesse toont in de voetbalsport en zich aanmeldt bij ons krijgt   – ongeacht zijn/haar fysieke mogelijkheden, huidskleur, religie, geaardheid of talent – een kans  om op een plezierige, leerzame en succesvolle manier te leren voetballen.  K.B&D V.V. wil er toe bijdragen dat elk kind in de meest optimale mogelijke en veilige omstandigheden kan komen trainen en wedstrijden spelen.

Daartoe gaan wij focussen op twee dingen.

Ten eerste vanzelfsprekend het puur sportieve: wij willen onze jeugd de kans bieden te leren voetballen onder leiding van zeer toegewijde en geschoolde – of in opleiding zijnde – trainers, om later te kunnen doorstromen naar ons seniorenvoetbal.   Hierbij waken wij er ook over de elke speler voldoende speelkansen krijgt.

Op de tweede plaats richten wij ons op het maatschappelijk aspect: gelegen in een gemeente,  waar mensen van zeer diverse origine en achtergronden samenleven, willen wij de jongeren van deze nieuwe maatschappij enkele van onze ‘oude’ normen en waarden leren kennen om zodoende een brug te bouwen naar de toekomst op stevige pijlers zoals respect voor zichzelf en de anderen, fairplay, eerlijkheid en fierheid. K.B&D V.V. onderschrijft ook ten volle de Panthlonverklaring en het Fairplay Charter, dit kan u op onze website terugvinden.