Ook bij onze club K. Berg en Dal VV hebben we anonieme helden die al hun vrije tijd geven voor onze club.

Reden genoeg om hen in het zonnetje te zetten!

We willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk bedanken voor hun inzet!

En natuurlijk hopen we ook de volgende seizoenen op hen te kunnen rekenen…

Want ZONDER vrijwilligers GEEN voetbal